1. Leirvik speidargruppe

Innmelding

Her kan du melde deg inn: https://min.speiding.no/register/in/group/3102

Du får spørsmål om politiattest, dette er ikkje relevant for nye speidarar. Følg eksempelet under.

«Overstyre valg for politiattest» : Skal være «Nei, avhengig av rolle»