1. Leirvik speidargruppe


Kommenter innlegget

Julatur til Føyno 2022

Då er det klart for ein ny julatur med 1. Leirvik. I år blir turen til Føyno etter gamalt, der me skal kosa oss med juleverkstad, uteleik, og andre aktivitetar.

Turen er frå fredag til laurdag for småspeidarane, stifinnarane, og vandrarane.
Leiarane og roverane blir til sundag.

.

Tid:                     Fredag 09. – laurdag 10. desember.

Frammøte:         Parkeringsplassen ved hyttene på Føyno.

                            Fredag kl 17.

Avslutning:        Parkeringsplassen ved hyttene på Føyno.

                            laurdag kl 15.

Pris:                    200 kr, dette dekkjer alle måltid og juleverkstad. Me tar kontant og vipps, betal gjerne ved frammøte.

Utstyr:                Sovepose, liggeunderlag, tallerk, kniv/skei/gaffel, kopp, hovudlykt, speidarskjorte & sjal, varme gode vasstette ytterklede for å vera lenge ut, tørre varme skift i sekken, vottar/hanskar, hua, kniv, støvlar/vasstette sko sidan me er nærme sjøen.

Mat:                    Leiarane ordnar mat. Ta med litt snop om du har lyst, og max 0,5 liter brus.          

Påmelding:        Til Kristoffer på tlf 95522332 innan tysdag 6. Desember.

    Me set pris på beskjed om du skal eller ikkje skal vera med.

Spørsmål:          Ring/SMS til Kristoffer 95522332

Speidar- og julehelsing

Leiarane

Reklame


Kommenter innlegget

St. Georgsdag

St. Georgsdag 23. april vert feira av speidarar over heile verda med fornying av speidarløftet.

Dei siste åra har me markert dagen saman med speidarane på Bømlo. I år legg me turen til Føyno og feirar i stranda til Kværners velforeining.

Arrangementet startar kl. 18 på Føyno og er ferdig ca. kl. 20.

Denne dagen er alle familiar velkomne til å vera saman med oss på Føyno.

Me fyrer i grillen, så ta med litt grillmat og drikke.


Kommenter innlegget

Juletur 2011

Juletur til Føyno 10.–11. desember 2011

Me avsluttar året med juletur til Aker-hyttene på Føyno.

Oppmøte: Laurdag kl. 12:00 på rasteplassen på Digernes. Me går over brua, så kle godt på deg.

Henting: Sundag kl. 15:00 på Digernes.

Ta med: Sovepose, varme klede, lommelykt.

Pris: Turen kostar 100 kr.

Påmelding: Innan bakemøtet 6. desember til Helga (99292101/53413179) eller Gaute (99629244).


Kommenter innlegget

Juletur til Føyno 4.–5. desember 2010

Me avsluttar året med juletur til Aker-hyttene på Føyno.

 

Oppmøte: Laurdag kl. 12:00 på rasteplassen på Digernes. Me går over brua, så kle godt på deg.

Henting: Sundag kl. 15:00 på Digernes.

Ta med: Sovepose, varme klede, lommelykt.

Pris: Turen kostar 100 kr.

 

Påmelding: Innan torsdag til Helga (99292101/53413179) eller Gaute (99629244).

 


Kommenter innlegget

Julatur

Også i år sluttar me av før jul med tradisjonell juletur

Turen går til Aker Stords hytter på Føyno.

Tid:  Laurdag 5. desember til sundag 6. desember.

Stad:  Føyno.

Frammøte:  For å spara bompengar, så møter alle på parkeringsplassen før tunnellen på Digernes, laurdag klokka 14.00

      Så  går me samla over brua.

Slutt:  Me avsluttar same stad, sundag klokka 15.00.

Pris: Turen vil kosta 100 kr. Dette dekkar mat, overnatting og felles utstyr.

Utstyr: Sovepose, regnklede, støvlar, varmt tørt skift i sekken,

      ekstra lubber, hua, vottar/hanskar, kniv, lommelykt, bestikk, tallerk, kopp,

      toalettsaker.

Påmelding: Til Helga tlf 53413179/99292101 eller Øystein tlf 90092617 innan bakemøtet.