1. Leirvik speidargruppe


Kommenter innlegget

Friluftslivets år

Logo Friluftslivets år2015 er friluftslivets år. Tysdag 13. januar vert starten av friluftslivets år markert over heile landet.

På Stord vert det ei markering på Lundarstølen, der fleire lag og organisasjonar deltek. 1. Leirvik deltek også og flyttar speidarmøtet til Lundarstølen denne dagen.

Det vert fakkeltog frå Kraftstasjonen til Lundarstølen. Vel framme på Lundarstølen er det fyr i bålpanner, litt aktivitetar og servering av lapskaus. Stord – Fitjar Turlag stiller med faklar.

Me ynskjer små og store speidarar, roverar samt familiemedlemmer velkommen. Ta med kjente, så vert det ei stor markering.

NB: Ikkje vanleg speidarmøte tysdag 13. januar.

Les meir


Kommenter innlegget

St. Georgsdag 23. april

Speidarane markerer St. Georgsdagen 23. april. På denne dagen fornyar me speidarløftet. Dagen blir feira til minne om helgenriddaren St. Georg, skytshelgen for speidarane.

Me inviterer til markering i lag med foreldre på Lundarstøl.

Denne dagen vil me dessutan ta opp nokre av dei nye speidarane som ikkje er tekne opp før.

Tid: Tysdag 23. april 17.30 – 20.00.

Stad: Lundarstøl.

Mat: Ta med kaffi, drikke til ungane og pølser til grilling.


Kommenter innlegget

Hausthike 2011 for stifinnarar, vandrarar og leiarar

Det vert hausthike til Lundarstølen for stifinnarar, vandrarar og
leiarar i 1. Leirvik,
fredag 23. – sundag 25. september.
Turen startar frå vegen til fjells, ved avkøyring til Vad. Her møter
me på fredag ettermiddag kl 17.
Derfra går me inn til Hauglandskvedno og overnattar. Laurdag
fortsetter me turen vidare til Lundarstølen. Der kjem småspeidarane
opp midt på dagen og slår seg saman med oss og overnattar til sundag.

Hugs påmelding innan torsdag!

Les meir på den vedlagde lappen.