1. Leirvik speidargruppe

Innmelding

Her kan du melde deg inn: https://min.speiding.no/register/in/group/3102

Me anbefaler at nye speidere gjerne kjem og prøver seg 2-3 gongar, så kan føresette melde dei inn om dei vil fortsette hos oss 😊.

Du får spørsmål om politiattest, dette er ikkje relevant for nye speidarar. Følg eksempelet under.

«Overstyre valg for politiattest» : Skal være «Nei, avhengig av rolle»

Ved avmelding så ønsker me at du gir beskjed til leiarane, då fikser me resten. Kontaktinfo finn du her: https://leirvikspeidar.com/kontakt/

Reklame