1. Leirvik speidargruppe

Innmelding

Her kan du melde deg inn: https://min.speiding.no/register/in/group/3102

Me anbefaler at nye speidere gjerne kjem og prøver seg på nokre møter før dei melder seg inn.

Du får spørsmål om politiattest, dette er ikkje relevant for nye speidarar. Følg eksempelet under.

«Overstyre valg for politiattest» : Skal være «Nei, avhengig av rolle»

Ved avmelding så ønsker me at du gir beskjed til leiarane, då fikser me resten. Kontaktinfo finn du her: https://leirvikspeidar.com/kontakt/