1. Leirvik speidargruppe


Kommenter innlegget

1. Leirvik på Facebook

For dei som har Facebook, går det no an å bli tilhengjar av 1. Leirvik. Tanken er at alt me postar her på heimesida vår skal automatisk dukka opp på Facebook-sida òg, anten det er lappar om tur, gamle bilete eller anna speidarstoff. Sidan mange er på Facebook kvar dag uansett, vil dette vera ein lettvinn måte å følgja med på.