1. Leirvik speidargruppe


Kommenter innlegget

Ny nettside

Me flyttar til ny nettside på leirvikspeidar.com, for den gamle leverandøren vår, posterous.com, skal leggja ned 30. april.

Det gamle innhaldet er flytta over. Spesielt bilete og historie er kjekt å ta vare på. Dei gamle lappane som låg som Word- og PDF-vedlegg fungerer ikkje lenger, men det gjer ikkje så mykje.

Reklame