1. Leirvik speidargruppe


Éin kommentar

Bilete frå rover-/leiarturar

Tur til Myrkdalen i august:

Planleggjing og vassport på Hiskjo i september:

(Alle bilete: Anne Merete)

Reklame