1. Leirvik speidargruppe


Kommenter innlegget

Tur til Hiskjo

Turen går denne gongen til den gamle skulen på Hiskjo. Me skal oppleve natur, samhald, matlaging, og andre kjekke ting. Me satsar på å vere ein del ute, så kle dykk etter vêret.

Det er nokre år sidan 1. Leirvik var på Hiskjo sist, så dette blir kjekt!

Alle møter på Naustet kl 17, så køyrer me med dei bilane me treng til Hiskjo.

Les meir


Kommenter innlegget

​Julatur 2017

Det er klart for den tradisjonelle julaturen i 1. Leirvik speidargruppe.

I år reiser me til Halsnøy og overnattar på Speidarhuset i Sæbøvik. Her skal me kosa oss, ha juleverksted og andre aktivitetar.

Turen er frå laurdag til sundag for speidarane og småspeidarane. Leiarar og roverar reiser til Halsnøy på fredag ettermiddag.

Tid:     Laurdag 09. – sundag 10. desember.

Stad: Halsnøy, Speidarhuset på Sæbøvik

Frammøte: Skjersholmane ferjekai, laurdag kl 11.30. Ferja har avgang kl 11.45

Avslutning: Skjersholmane ferjekai, sundag kl 15.30.

Pris: 200 kroner. Dette dekkar ein del mat, ferje og leige av speidarhuset.

Utstyr: Sovepose, liggeunderlag (litt usikkert om det er madrass til alle), regnklede, støvlar, varmt tørt skift i sekken, ekstra lubber, hua, kniv, toalettsaker, stillongs, tjukk genser. Me skal være litt ute, så ta med gode klær.

Mat: Leiarane tar med mat. Ta med litt snop, dersom du har lyst.

Påmelding: Til Helga på tlf 53413179 / 99292101, innan torsdag 7. desember. Hugs å melda deg på!

Spørsmål: Ring Helga.


Kommenter innlegget

Opptaking/grautmøte 28. november

Tysdag 28. november skal me kosa oss med graut og aktivitetar i Vidsteenparken (ved museet). Denne gongen blir det dessutan høgtideleg opptaking av nye speidarar og speidarar som har gått over frå småspeidarflokken til troppen. Foreldre/føresette og søsken er velkomne til å vera med!

Oppmøte ved scenen 17.30 for alle (merk tida!).

Kle deg for å vera ute, og ta med lommelykt.

Dei som skal få speidarsjal og knute denne dagen betalar kr 130.


Kommenter innlegget

Novembertur til Sævarbu

Stifinnarane og småspeidarane skal på tur til speidarhytta vår, Sævarbu. Me skal gå frå kraftstasjonen (ca. 2 km), så pakk i ein god sekk som du kan bera. Ha på gode sko/støvlar og klede.

Tid: Laurdag–sundag 18.–19. november.

Stad: Sævarbu.

Frammøte: Lundsæter kraftstasjon laurdag kl. 12.

Avslutning: Kraftstasjonen sundag kl. 15.

Pris: 100 kr.

Utstyr: Sovepose, klede til å vera ute, støvlar, varmt tørt skift i sekken, ekstra lubber, hua, hanskar, kniv, lommelykt.

Mat: Leiarane kjøper inn brødmat og middag/kvelds til laurdag kveld. Ta med litt snop, dersom du har lyst. (Maks 1⁄2 l brus + pittelitt sjokolade eller chips.)

Påmelding: Innan torsdag 16. november til Helga (99292101).

Spørsmål: Ring Helga (99292101).


Kommenter innlegget

Oppstart hausten 2017

Første speidarmøtet i haust blir tysdag 29. august på speidarnaustet til vanleg tid:

  • Småspeidarar (3.–5. klasse), 17.30–18.45
  • Stifinnarar (6.–7. klasse), 19.00–20.30
  • Vandrarar (8.–10. klasse), 19.00–20.30

Kalender for resten av hausten kjem så snart me har fått tenkt oss om! Følg med på nettsida eller Facebook.

Naustet

Speidarmøte ved Naustet april 2011.


Kommenter innlegget

Avslutningstur til Sævarbu

Det vert avslutningstur for 1. Leirvik, denne gangen dreg me til speidarhytta Sævarbu, på Stordafjellet. Turen er for alle aldersgruppene.

Overnatting vert innandørs, men me skal òg vera ute, så ta med klær og utstyr som passar til dette.

Me skal gå frå kraftstasjonen og opp til hytta, så pakk i ryggsekk, slik at du kan bæra bagasjen din sjølv. Det er viktig å ha på seg vatntette sko, enten høge fjellsko eller støvlar, sidan me må over myra for å komme oss til hytta.


Tid:            Fredag 02. juni til laurdag 03. juni.

Stad:         Sævarbu, Stordafjellet (på Nedra Heio)

Frammøte:        Parkeringsplassen ved kraftstasjonen på Lundarstøl, fredag, kl 17.00

Avslutning:         Samme stad som frammøte, laurdag kl 16.00

Pris:        150 kroner. Dette dekkar all mat.

Utstyr:         Sovepose, liggeunderlag, regnklede, støvlar, varmt tørt skift i sekken, ekstra lubber, hua, kniv, lommelykt, drikkeflakse kan vera kjekt å ha.

   

Mat:        Leiarane kjøper inn middag/kvelds til fredag kveld. Ta med litt snop, dersom du har lyst.

        (maks ½ l brus + pittelitt sjokolade eller chips).

Påmelding:        Til Helga på tlf 99 29 21 01 seinast tysdag 30. mai. Me treng tilbakemelding om du skal vera med eller ikkje.

Spørsmål:        Ring Helga om det er noko

 


Kommenter innlegget

Kretsbannerkonkurransen 2017 stifinnar/vandrar

1. Leirvik kjem også i år til å delta i kretsbannerkonkurransen. Dette er ein konkurranse som vert arrangert av kretsen vår kvart år. I år er konkurransen på Lier, ved Førde i Sveio.

På kretsbannerkonkurransen konkurrerer speidarpatruljane mot kvarandre i forskjellige øvingar over to dagar. Sidan konkurransane startar tidleg laurdag, reiser me inn allereie på fredag. Dei tre beste patruljane vert kvalifiserte for deltaking i NM i speiding.

Les meir


Kommenter innlegget

Info, Våren 2017

Påskemøte, tysdag 4. april

Merk: Dette møtet vert i Prestagardsskogen. Me skal være i minigolf huset.

Vanlege møtetider. Kalender vert oppdatert på nett.

 

Speidaraksjonen 2017, tysdag 18. april

Merk: endra møtetider, alle møter 17:00 – 20:00. Kalender vert oppdatert på nett.

 

Landsleir 2017,  Bodø

Flybillettar er bestilt. Satsar på å få tak i billege billettar med NSB, når dette salget starter (tidlegast 90 dager før avreise).

Pris for landsleir er 2600,- kr. Reisa kjem på 2400,- tur / retur.

Dette betyr at totalprisen vert 5000,- for leirdeltaking samt reise tur / retur.

 

5000,- for landsleir, samt reise, betalast til:

1. Leirvik speidargruppes konto nr 3520 50 45722, innan 10. april.

Merk med speidarens navn.


Kommenter innlegget

Dagstur 12. mars

Som de sikkert har sett på kalenderen, så blir det dagstur på sundag! Turen går til området ved Hatland/Tømmervik, der me skal vera ute og ha det kjekt heile dagen.

 

Tid: Sundag 12. mars.

Stad: Hatland/Tømmervik

Frammøte: Kl 10.30 på Heiane, ved det gamle gartneriet (Bogrønt, Hornelandsvegen 156)

Avslutning: Kl. 15.00 same stad

Utstyr: Ta med ein vedkubbe til bålet. Kle deg etter vêret med gode sko/støvlar som tolar vatn.

Mat: Ta med deg drikke. Leiarane tek med mat til alle.

 


Kommenter innlegget

Landsleir Bodø 2017

nord2017-logo-400x230pxSommaren 2017 arrangerar Norges Speidarforbund landsleir i Bodø. Som vanleg deltek 1. Leirvik på leir og satsar på å få med flesteparten av speidarane våre (stifinnarar og vandrarar). Forrige landsleir var i Stavanger og samla kring 8000 speidarar frå inn- og utland.

Landsleir vert arrangert kvart fjerde år, så dette er noko DU må få med deg. Det er første gang leiren er lagt under nordnorsk midnattsol. Det vert spanande å få oppleva dette. Teltleir og midnattsol ei heil veke til endes.

Sidan reisa er så lang, har me valgt å vera på tur nokre ekstra dagar. Me nyttar oss av slekt og vener i Gildeskål, like ved Bodø, for overnatting i forkant og etterkant av sjølve leiren. På denne måten får me meir tid til å oppleva Nord-Norge. Nærare program for desse dagane kjem etter kvart.

Ved å reisa litt utanom hovudmengda av speidarane håpar me å oppnå langt betre prisar på transport til og frå.

Sjølve leiren er frå laurdag 1. juli – laurdag 8. juli.

1. Leirvik reiser med fly frå Flesland, onsdag 28. juni. Retur vert med tog frå Bodø mandag 10. juli, framme i Bergen tysdag 11. juli.

Nøyaktig avreisetidspunkt kjem i seinare informasjon.

Det er fleire familiar som antydar at dei legg ferien til nord-Norge i år og vil levera/henta sin speidar på leiren. Det er viktig at me får melding om dette ved påmelding. Billettar vert bestilt fortløpande, etter kvar som påmeldingar kjem inn.

Pris for deltaking på leiren er 2600 kr.

Pris for transport er estimert til 2500 kr (med dagens billettprisar).

Info om innbetaling kjem når billettane er bestilt (slik at me har sikker pris)

Det vert BINDANDE påmelding så snart som mogeleg, men innan 25. januar. Kostnader ved flybillettar, togbillettar og kontingent som ikkje kan refunderast vert belasta kvar enkelt. Det vert bestilt minipris billettar som i utgangspunktet ikkje kan avbestillast.

Meir info kan du finna på nettsida til landsleiren: http://nord2017.no/

Me treng underskrift frå føresette, så skriv ut lappen og ta med på speidarmøte, eller ta bilete og send til Øystein på e-post oyos72@gmail.com eller mobil 900 92 617:
landsleir-2017-info-og-påmelding