1. Leirvik speidargruppe


Kommenter innlegget

Kretsleir 2019

Stifinnarar og vandrarar: Til sommaren er det igjen klart for kretsleir. Kretsleir vert arrangert kvart fjerde år, og denne gongen skal me til Øvre Eidfjord. Me skal reise på leir saman med Hordaland krins og Sogn og fjordane krets. Temaet for leiren er tidsreise, og me skal reise «Att og fram» i tid. Nettside: http://2019.kretsleir.no/ På ein kretsleir skjer det mykje gøy! Det er kjekke aktivitetar kvar dag, i tillegg til mykje fritid der du kan bli kjend med nye speidarar. Patruljane skal gå på haik, dei skal lage sin eigen mat, det blir leirbål og det blir mange kjekke stunder saman med gamle og nye vener. Og me skal sjølvsagt ligge i telt heile veka, forhåpentlegvis i like flott vêr som forje kretsleir på Ænes. For at leirkomiteen skal kunne planlegge ein best mogleg leir treng dei å vite cirka kor mange som kjem. Difor må me ha ei forhåndspåmelding. Dette er ikkje ei bindande påmelding, endeleg påmelding kjem våren 2019.
  • Tid: 29.juni – 6. juli 2019
  • Pris: 2000kr for leiarar, roverar og speidarar. (eigne prisar for stab, maur osv finn du på nett). Dette dekkar all mat og aktivitetar i løpet av leiren.
  • Påmelding: Lever svarslipp til Helga innan fredag 23. november
  • Spørsmål: Ring Helga 99292101


Kommenter innlegget

Info, Våren 2017

Påskemøte, tysdag 4. april

Merk: Dette møtet vert i Prestagardsskogen. Me skal være i minigolf huset.

Vanlege møtetider. Kalender vert oppdatert på nett.

 

Speidaraksjonen 2017, tysdag 18. april

Merk: endra møtetider, alle møter 17:00 – 20:00. Kalender vert oppdatert på nett.

 

Landsleir 2017,  Bodø

Flybillettar er bestilt. Satsar på å få tak i billege billettar med NSB, når dette salget starter (tidlegast 90 dager før avreise).

Pris for landsleir er 2600,- kr. Reisa kjem på 2400,- tur / retur.

Dette betyr at totalprisen vert 5000,- for leirdeltaking samt reise tur / retur.

 

5000,- for landsleir, samt reise, betalast til:

1. Leirvik speidargruppes konto nr 3520 50 45722, innan 10. april.

Merk med speidarens navn.


Kommenter innlegget

Landsleir Bodø 2017

nord2017-logo-400x230pxSommaren 2017 arrangerar Norges Speidarforbund landsleir i Bodø. Som vanleg deltek 1. Leirvik på leir og satsar på å få med flesteparten av speidarane våre (stifinnarar og vandrarar). Forrige landsleir var i Stavanger og samla kring 8000 speidarar frå inn- og utland.

Landsleir vert arrangert kvart fjerde år, så dette er noko DU må få med deg. Det er første gang leiren er lagt under nordnorsk midnattsol. Det vert spanande å få oppleva dette. Teltleir og midnattsol ei heil veke til endes.

Sidan reisa er så lang, har me valgt å vera på tur nokre ekstra dagar. Me nyttar oss av slekt og vener i Gildeskål, like ved Bodø, for overnatting i forkant og etterkant av sjølve leiren. På denne måten får me meir tid til å oppleva Nord-Norge. Nærare program for desse dagane kjem etter kvart.

Ved å reisa litt utanom hovudmengda av speidarane håpar me å oppnå langt betre prisar på transport til og frå.

Sjølve leiren er frå laurdag 1. juli – laurdag 8. juli.

1. Leirvik reiser med fly frå Flesland, onsdag 28. juni. Retur vert med tog frå Bodø mandag 10. juli, framme i Bergen tysdag 11. juli.

Nøyaktig avreisetidspunkt kjem i seinare informasjon.

Det er fleire familiar som antydar at dei legg ferien til nord-Norge i år og vil levera/henta sin speidar på leiren. Det er viktig at me får melding om dette ved påmelding. Billettar vert bestilt fortløpande, etter kvar som påmeldingar kjem inn.

Pris for deltaking på leiren er 2600 kr.

Pris for transport er estimert til 2500 kr (med dagens billettprisar).

Info om innbetaling kjem når billettane er bestilt (slik at me har sikker pris)

Det vert BINDANDE påmelding så snart som mogeleg, men innan 25. januar. Kostnader ved flybillettar, togbillettar og kontingent som ikkje kan refunderast vert belasta kvar enkelt. Det vert bestilt minipris billettar som i utgangspunktet ikkje kan avbestillast.

Meir info kan du finna på nettsida til landsleiren: http://nord2017.no/

Me treng underskrift frå føresette, så skriv ut lappen og ta med på speidarmøte, eller ta bilete og send til Øystein på e-post oyos72@gmail.com eller mobil 900 92 617:
landsleir-2017-info-og-påmelding


Kommenter innlegget

Om kretsleiren

Hugs pakkemøte på Naustet fredag kl. 18.00!

Avreise blir frå Naustet laurdag kl. 8.45.

Me treng nokre fleire foreldre til å køyra til Ænes på laurdag. Meld frå til Helga (992 92 101) om de kan.

Alle som skal på leir må ha med helsekort. Last ned, skriv ut og ta med i lukka konvolutt med namn på. (Leiarane tek vare på helsekorta under leiren.)

Det er framleis nokon som ikkje har betalt leirkontigenten til 1. Leirvik sin bankkonto.

Les meir om leiren på kretsleir.no.


Kommenter innlegget

Påmelding til kretsleir 2015

Ænes 2015Sommarens storhending for stifinnarar og vandrarar er kretsleir på Ænes.

Dette vert ei veke med teltliv og mange kjekke aktivitetar.

 

Tid: 27. juni – 4. juli

Stad: Ænes i Kvinnherad

Pris: 1800 kr.

Påmelding: Innan tysdag 21. april.

Spørsmål: Ring Helga (99292101) eller Gaute (99629244).

 

1. Leirvik vil kalla inn til foreldremøte for dei som skal på leir når me veit meir om leiren og kven som vil vera med. Ring Helga (992 92 101 / 53 41 31 79) eller Gaute (996 29 244) om de har spørsmål.

Les meir om leiren på www.kretsleir.no.

Les meir


Kommenter innlegget

Informasjon om landsleir

Tårnet Stavanger 2013

Så er det endeleg klart for sommarens store hending, landsleir i Stavanger. Dette har me gledd oss til lenge og endeleg er den her. Dette er siste praktiske info for deltakarane.

Landsleiren er i tidsrommet laurdag 6. – laurdag 13. juli. Opning er laurdag kveld og dei fleste grupper kjem laurdag formiddag. Leiren opnar for innrykk midt på dagen, fredag. For å få ein god start, ynskjer me å reisa ned fredag ettermiddag / kveld og setja opp telt. Så er me klare til lå byggja resten av leiren laurdag morgon.

Me håpar at det er ein del som ynskjer å besøkja oss i løpet av leiren. Den ligg rett ved Madlaleiren i Stavanger. Kom innom, så set me over kaffikjelen. For info, så er speidarane ute på hike, frå tysdag til onsdag formiddag. Torsdag er det tur til Preikestolen på dagen, men me er nok tilbake i kveldinga.

Det er kiosk, kafe og utsalg for speidarsport, så ta med lommepengar. Det vert seld ein del merker og souvenirar på leiren.

 

Avreise: Me møter ved Naustet, fredag 5. juli kl 18. Satsar på å få plass til dei fleste i bilar til leiarar og roverar. Det kan vera at nokre foreldre må hjelpa med køyring. Gi melding om du kan.

Heimreise: Satsar på å ha alt pakka og klart til å forlata leiren, laurdag 13. juli omkring kl 14.00. Kanskje treng me nokre foreldre til å henta oss. Gi melding om du kan.

Utstyr: Vanleg turutstyr: Sovepose, liggeunderlag, regnklede, støvlar, varme tørre skift i sekken, ekstra lubber, hua, kniv, lommelykt, bestikk (kniv, gaffel, skei), tallerk, kopp, toalettsaker, solkrem, shorts.

Det er viktig at ALLE har med seg / pakkar i ein sekk dei kan bære på hike. Hiken er ca 10 km, og speidarane må bære med seg all bagasje dei treng for eit døgn.

Spørsmål: Ring Helga 99 29 21 01 eller Øystein 90 09 26 17. Disse nummer kan også nyttast under leiren, dersom de treng å komma i kontakt med speidarane.

Meir info: Du finn meir informasjon om leiren på nettsida: www.stavanger2013.no

 

Helsekort: Det er viktig at alle fyller ut helsekort og tar det med i ein konvolutt med namn på. Helsekortet finn du her: http://www.stavanger2013.no/articles/view/id/helsekort


Kommenter innlegget

Landsleir 2013

Stavanger 2013

Norges speidarforbund arrangerer landsleir sommaren 2013. Leiren er for stifinnarar og vandrarar.

Landsleir vert arrangert kvart 4. år, så dette er noko dei fleste berre får med seg ein gong som speidar. Det deltek sjølvsagt speidarar frå heile landet. I tillegg kjem det deltakarar frå mange andre land.

No er det tid for påmelding, som vert skriftleg innan 15. april. Hugs å levera lappen.

Kontingent/pris er 2750,- pr. speidar. Husstandar med tre eller fleire deltakarar får rabatt.

Reise til og frå leiren vert sponsa av 1. Leirvik.

Les meir på nettsidene til leiren.

Lapp: Landsleir 2013


Kommenter innlegget

Kretsleir Voss 2.–9. juli 2011

Her er lappen me delte ut på pakkemøtet i går:

Avreise v/ Albert Olsen, Heiane kl. 07.00.

Utstyr: Sovepose, underlag, regnklede, støvlar, varmt tøy, natt-tøy, shorts, t-skjorter, undertøy, sokkar, toalettsaker, bestikk, kopp, tallerkar, lommelykt, fotoapparat og sjølvsagt speidarskjorte, speidarsjal og kniv. Hugs mygghatt/myggmiddel, solkrem, badetøy. «Uteliggar» til soveposen kan vera lurt å ha.

50 kr dagen er passeleg med lommepengar.

Dei som ikkje har levert helseskjema må hugsa å ta det med. Skjemaet kan lastast ned på kretsleir.no.