1. Leirvik speidargruppe


Kommenter innlegget

Julebord

Minnar om at det vert julebord/juleavslutning for roverar og leiarar førstkommande fredag (5 des.)
Vert som vanleg frammøte i finstasen. På menyen står pinnekjøtt og dessert.
Endring i år er at julabordet vert lokalt og avslutta på kvelden / natta. Laurdag reiser me saman med speidarane på julatur til Karmøy.
Håpar det er mange som har mulighet til å møta fram denne dagen, så får me ei god stund saman.
For å få oversikt over kor mange som skal ha mat, treng Øystein tilbakemelding om kven som kjem innan onsdag.
Me snakkast.
Reklame


Kommenter innlegget

Planleggingstur til Sævarbu

Hei og vel overstått julefeiring.

Snart er det tid for å starte eit nytt speidarhalvår. For å laga ein god plan, samt få litt tid til å vera sosiale tar leiarar og roverar ei overnatting på Sævarbu. 

Håpar fredag 3. – laurdag 4. januar passar for mange. Håpar at mange av dei som er vekke store delar av året også kan vera med oss.

For å få oversikt over kva me treng av mat, må eg ha tilbakemelding om kven som kan / ikkje kan vera med, innan torsdag 2. januar.
Send ein mail eller ei melding på telefon til Øystein.


Kommenter innlegget

Julatur

Det vert hyttetur til speidarhuset i Sæbøvik, Halsnøy, for små og store speidarar, roverar og leiarar i 1. Leirvik, laurdag 7. – sundag 8. desember.

Avslutningstur før jul er etterkvart blitt ein tradisjon. Sidan me er blitt så mange, er me ”vokst” utav den tradisjonelle plassen på Føyno. I år går derfor julaturen for første gang til speidarhuset i Sæbøvik.

Her vert det sosiale aktivitetar, dagsturar og juleverkstad.

Tid: Laurdag 7. des til sundag 8. des.

Stad: Speidarhuset i Sæbøvik, Halsnøy

Frammøte: Skjersholmane ferjekai, laurdag kl 12.15 (ferja går kl 12.30)

Avslutning: Retur til Skjersholmane, sundag kl 16.10. Alle må hentast her.

Pris: 150 kroner. Dette dekkar all mat og andre utgifter me har med turen.

Utstyr: Sovepose, liggeunderlag (usikkert kor mange madrasser det er på huset), regnklede, støvlar, varmt tørt skift i sekken, ekstra lubber, hua, kniv, lommelykt, toalettsaker

Mat: Dette ordnar leiarane for heile helga. Ta med litt snop, dersom du har lyst.

Påmelding: Til Helga på tlf 53413179 / 99292101, eller Øystein tlf 90092617 innan onsdag 4. desember.

Spørsmål: Ring Helga eller Øystein

 


Kommenter innlegget

Planleggingsmøte / kosetur for roverar / leiarar

Så er det nok ein gang oppstart for ny speidarsesong. Heldigvis møter dei gamle fram samstundes som det strøymer på med nye. I dag var det 17 småspeidarar og 21 stifinnarar/vandrarar som møtte. Då var det i alle fall 3 stifinnarar som var på leirskule.

For å få dette til å gå saman treng me ein god plan.

For å gjera noko kjekt saman tar me planleggingsmøtet på Spyssøy denne gangen. Me samlast ved Naustet førstkomande fredag (06.09.13) kl 18.00 og køyrer felles utover.

Fredag kveld planlegg me hausten og fordeler oppgåver mellom oss, samstundes som me lagar eit godt måltid mat og kosar oss.

Laurdag satsar me på å «herja» litt på sjøen. Eg tar med båten, tuben og nokre våtdraktar. Dersom nokon har eigne våtdraktar, vannski / wakeboard e.l. er det berre å ta det med seg. Dersom nokon har lyst til å fiska, så fiksar me det også.

Avslutning på laurdag rundt kl 13. Dette vert justert etter vær og ynskjer på laurdag.

Ta med deg utstyr for overnatting inne og klær til å vera litt ute. Mat kjøper me inn felles.

Håpar det er mange som kan møta. Håpar spesielt at dei som bur vekke, som me ser skjeldan har lyst til å vera med også. Dersom du ikkje kan delta heile tida, er det allikevel fint om du har tid til å stikka innom ei stund, så me kan treffast.

Ynskjer tilbakemelding om kven som vert med / ikkje vert med innan torsdag, slik at me veit kva me skal handla.

Midlar til denne turen får me frå Frifond, så turen vert gratis.

Speidarhelsing
Øystein


Kommenter innlegget

17. mai-feiring

flaggMorgontog

1. Leirvik skal også i år, tradisjonen tru, ha ansvar for flaggborga i morgontoget frå Nattrutekaien til Sjukehuset. Alle stiller ved Nordre Kaisving / Bård Haugland-støtta kl 06:45.

07:00 er det musikk/sang før minnetale og kransnedlegging. Så går toget frå kaien, gjennom Borggata, forbi kyrkja og opp Sjukehusvegen. Ved sjukehuset er det sang og musikk v/mannskoret og musikklaget, før arrangementet vert avslutta mellom 07:50 og 08:00. Alle må hentast ved sjukehuset.

Borgartog

I høve 1. Leirviks 100-årsjubileum, ynskjer me å markera ved å delta i borgartoget. Det er laga banner og paroler, funne fram gamle dagars speidaruniformar og anna me skal markera oss med. Håpar mange kan delta på dette, slik at me vert ein stor gjeng i toget.

Møt ved Sport-Treff kl 15:00 for utdeling av utstyr. Dei som har speidardrakt (eller berre sjal) tar dette på i begge toga. Ynskjer også at det vert brukt mørk blå bukse eller mørk blått skjørt til drakten.


Kommenter innlegget

Speidarskjorta

Mange har fått ny speidarskjorte og lurar på kvar merka skal syast på. Her er ein fin illustrasjon frå Speiderbasen.

Speiderskjorte_tegning_-_alle_merker

Dei merka me brukar til vanleg er kretsmerke og gruppeband, verdsmerke og forbundsmerke. I tillegg har me gruppemerket til 1. Leirvik over venstre brystlomma. No i jubileumsåret syr me på jubileumsmerket i staden for gruppemerket.

Helga har merke til dei som treng.

Les meir på Speiderbasen.


Kommenter innlegget

Jubileumsfeiring

Merke_1leirvik100

15. februar i år er 1. Leirvik speidargruppe 100 år. Dette skal me feira på dagen, med stor offisiell fest i Turnhallen, for aktive og gamle medlemmar.

 

Håpar at alle noverande medlemmer kjem på denne festen. Me manglar framleis nokre påmeldingar. Meld deg på snarast. Sjå tidlegare lapp eller info på nett. Festen vert med mat, kaker og brus og er gratis for alle medlemmer. Påmelding til Helga, 99 29 21 01 eller Øystein 90 09 26 17 snarast!

 

——————————

 

Dagen etter, laurdag 16. februar lagar me til fest for speidarar, roverar og leiarar med familie (i vid forstand, jo fleire jo betre). Me byrjar kl 14 og satsar på å avslutta før kl 18.

 

Til denne feiringa har me vært så heldig å få låna Fronta gruppens uteområde i Grimsåsen (forbi Ådlandsvatnet, mot Fjellgardane. Ta av til høgre, på skogsveg, midt i første bratte oppoverbakke) Her er det laga til eit flott uteområde med ein svær Lavvo.

 

Me tenner bål, kokar suppa felles (alle må hjelpa til, ta med kniv) og kosar oss. Ta med litt kaffi / kaffimat og kanskje ei brus til kosen etterpå! Litt aktivitetar vert det også. Kle deg etter været!

 

Det vert opptaking av nye småspeidarar. Dette er ei høgtideleg handling der dei
avlegg speidarløftet og får utdelt speidarsjal (kostar 125,- m/knute og merke)

 

Fint om kvar familie kan bidar med 100,-, så dekkar me utgiftene til arrangementet.

 

Me treng å vita kor mange som kjem, så me kan berekna maten. Påmelding til Helga 53413179 / 99292101 eller Øystein 90092617 innan tysdag 12. februar.

 

Speidarhelsing
Leiarane

100 års jubileum familiearrangement.doc


Kommenter innlegget

Julatur til Hiskjo

Det vert hyttetur til Hiskjo (Bømlo) for små og store speidarar, roverar og leiarar i 1. Leirvik,
laurdag 8. – sundag 9. desember.

Avslutningstur før jul er etterkvart blitt ein tradisjon. Pga manglande hyttekapasitet på Føyno, må me flytta turen til Hiskjo i år. Kjekt vert det uansett.

Her vert det sosiale aktivitetar, turar og juleverkstad.

Tid:  Laurdag 8. des til sundag 9. des.
Stad: Hiskjo skule, Bømlo. (Køyr til Svortland, ta av mot Meling i rundkøyring i sentrum,
fortset ca 15 km til Hiskjo)
Frammøte: På speidarnaustet i Naustvågen, laurdag kl 12.00
Avslutning: På Hiskjo, sundag kl 15.00. Tilbake på Naustet ca kl 15.45.
Pris: 150 kroner. Dette dekkar all mat og andre utgifter me har med turen.
Utstyr: Sovepose, regnklede, støvlar, varmt tørt skift i sekken, ekstra lubber, hua, kniv,
lommelykt, bestikk, tallerk, kopp, toalettsaker
Mat: Dette ordnar leiarane for heile helga. Ta med litt snop, dersom du har lyst.

Påmelding: Til Helga på tlf 53413179 / 99292101, eller Øystein tlf 90092617 innan torsdag 6.
desember. Me treng nokon som kan hjelpa oss med køyring til og frå Hiskjo. Gi melding
om du kan køyra ved påmelding.

Spørsmål: Ring Helga eller Øystein.


Kommenter innlegget

Speidarfestival 15.-17. juni 2012

 

Dette vert årets avslutningstur før sommarferien!

Så er det tid for speidarfestival att. Dette er etter kvart blitt ein tradisjon i Ryvarden krets og vert arrangert annakvart år. Den er for alle små og store speidarar i kretsen. Forrige gang var me rundt eit par hundre deltakarar.

Tema i år er indianerleir. Eige skriv frå arrangøren er vedlagt.

Merk påmeldingsfrist 29. mai. Må ha den så tidleg, sidan kretsen skal ha bindande påmelding innan 1. juni.